Image

คุณสมบัติของ PIR

โฟม PIR (Polyisocyanurate) เป็นวัสดุที่ทนความร้อนได้ดีกว่า เนื่องจากโครงสร้างเคมีที่คล้ายวงแหวนที่ทนต่อความร้อนและเปลวไฟ ทำให้ไฟที่เผาไหม้จะหยุดและดับไปเองเมื่อมีการติดไฟ และฉนวน PIR มีค่าการเกิดควันที่ต่ำ ทำให้เป็นที่นิยมในการใช้งานในระดับอุสาหกรรมการผลิตอาหารและยา เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ป้องกันไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีน้ำหนักเบาช่วยแบ่งเบาภาระการรับน้ำหนักให้กับตัวโครงสร้างภายในอาคาร

Test Details according to EN 13823:2020 Standard

Image
ตัวอย่าง Sandwich panel ก่อนเริ่มทำการทดสอบ
Image
ทำการเผาไหม้ตัวอย่าง Sandwich panel ด้วยระยะเวลา 10 นาที
Image
ตัวอย่างแผ่น Sandwich panel หลังทำการทดสอบ จะพบว่าจุดที่โดนเผาไหม้จะไม่มีการลุกลามของไฟ และดับไปเองอย่างรวดเร็วเมื่อสิ้นสุดการทดลอง
Image